TIME IS MONEY
WE CAN HELP YOU RECOVER BOTH

Saturday 18th May 2024

teknik-teknik pemulihan

Bagi memastikan pelaksanaan tugas yang cekap, Era Kutipan Sdn. Bhd telah menerima pakai sistem komputer yang membolehkan kemas kini atau susulan yang perlu dilakukan pada setiap akaun. Ini membolehkan pelanggan memantau akaun yang diberi.

sistem komputer Kami iaitu AnnectolDMS (Sistem Pengurusan Hutang) juga membolehkan kami untuk bekerja pada beratus-ratus akaun tanpa sebarang kesulitan. Sistem ini direka semata-mata untuk meningkatkan produktiviti dan keberkesanan perkhidmatan kami.

AnnectolDMS juga mempunyai langkah-langkah keselamatan untuk memastikan maklumat sensitive tidak terbocor.

Kelebihan AnnectoIDMS
Memantau prestasi pengumpul harian, bulanan dan tahunan.

mengurus koleksi

 •  Semua akaun boleh dinilai walaupun dengan ketiadaan pegawai yang bertanggungjawab. akaun Besar tanpa koleksi
 •  kemajuan dapat dikenal pasti.
 •  Memantau proses pengumpulan

Mampu memberikan maklumat terperinci mengenai aktiviti, sejarah, pembayaran, pembelian dan faedah ke atas akaun.

 •  Memberi memo dalaman untuk pengumpul dengan maklumat seperti ‘tugas untuk hari ini:’ tugas untuk hari esok ‘dan’ tugas yang tidak lengkap:
 •  Untuk menjana laporan automatik – Laporan Pembayaran, laporan Status, LOD dan lain-lain
 •  Menyediakan maklumat atas talian (berdasarkan permintaan pelanggan)
 •  Penghantaran SMS yang meluas
 •  Mengunci parameter untuk akaun tertunggak
 •  paparan LCD pemantauan panggilan semasa

Dibina pada Suara Logger

 •  Digunakan untuk menilai prestasi pengumpul dan latihan
 •  Mengurus aduan-aduan dengan merujukan silang dengan rakaman dari rakaman suara