TIME IS MONEY
WE CAN HELP YOU RECOVER BOTH

Thursday 25th July 2024

Faktor-faktor akaun

Era Kutipan Sdn. Bhd mempunyai cara yang unik dalam mengendalikan akaun yang tidak aktif dan tidak dapat dikesan.

Kami mengambil kira faktor-faktor berikut dalam menilai akaun:

  •  Umur hutang: Sebagai peraturan asas, lebih tua hutang, lebih sukar dan mahal untuk pulih.
  •  Bukti Hutang: Dokumentasi asal atau bukti hutang mungkin diperlukan.
  • sumber Hutang: The standard pengunderaitan penerbit asal akan menentukan tahap pemulihan.
  • Lokasi: lokasi geografi delinkuen boleh menjejaskan pemulihan.
  • Sejarah Akaun: Sebaik sahaja kakitangan dalaman telah menghabiskan sumber mereka, Ia adalah masa untuk memberikan akaun tersebut kepada kami.

Panjang tempoh hutang yang tidak dapat dipungut adalah faktor yang paling penting untuk menentukan kejayaan koleksi. Oleh itu, langkah-langkah proaktif perlu diambil untuk memungut hutang.

Penyelidikan telah menunjukkan bahawa tindakan proaktif terhadap pengurusan hutang menjanjikan pulangan yang lebih baik. hutang yang dibiarkan tidak dikutip untuk tempoh masa yang panjang akan mengurangkan kemungkinan koleksi berjaya.

Dengan pengetahuan ini, kakitangan Era Kutipan Sdn. Bhd akan bertindak dengan segera selepas menerima arahan daripada pelanggan.